שימוש במובייל בחדרי בתי החולים ושימוש אצל המטופלים, אפליקציות חדשות ואפשרויות שימוש

אירוע Smart Doctor 2012, רביעי, 24 באוקטובר 2012, 12:25

הרצאות נוספות באירוע Smart Doctor 2012

Open Accessibilty Menu